Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt studieløp

6. semester AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre AST3220 – Kosmologi I Valgfritt emne, eller EXPHIL03 – Examen philosophicum *
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk AST2210 – Observasjonsastronomi Valgfritt emne, eller EXPHIL03 – Examen philosophicum *
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk Valgfritt emne, eller EXPHIL03 – Examen philosophicum * Valgfritt emne, eller EXPHIL03 – Examen philosophicum *
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* EXPHIL03 – Examen philosophicum er obligatorisk og tas i 4., 5., eller 6. semester.

Obligatoriske emner i studieretningen astronomi.

Emner som spesielt kan anbefales som valgfrie emner

Emnene FYS3140 og FYS3120 er foreslått i 4. og 6. semester i det anbefalte studieløpet for astronomi. Siden FYS3120 regnes som et vanskeligere emne, anbefaler vi sterkt at man tar dette emnet i 6. semester og FYS3140 i 4. semester.

For studenter som skal søke seg mot en masteroppgave i teoretisk kosmologi anbefales FYS3110 - Kvantemekanikk sterkt i 5. semester. For studenter som skal søke seg mot en masteroppgave i observasjonell astrofysikk anbefales INF2310 - Digital bildebehandling.

AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise inngår ikke som obligatorisk emne i FAM-programmet, men er et emne som er ment for alle uansett bakgrunn eller studieprogram. Siden emnet gir et stort overblikk over astrofysikken er det mange som mener at de forstår AST1100 - Innføring i astrofysikk og andre AST-emner bedre hvis man først har tatt AST1010 i 1. eller 2. semester.

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave i kosmologi bør være klar over at FYS4160 – Generell relativitetsteori i meget stor grad bygger på kunnskap fra FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk og at FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori i meget stor grad bygger på kunnskap fra FYS3110 – Kvantemekanikk, FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk.

INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) forutsetter IN1010 – Objektorientert programmering.

For de studentene som har kapasitet til å ta mer enn 30 studiepoeng pr semester, anbefaler vi også utvalget over.

Frie emner (inntil 30 studiepoeng)

De 30 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at du kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Vi anbefaler at du velger emner som kan komplettere astronomiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Undervisning og læringsformer

I starten av studiet får du undervisning i form av forelesninger og skriveseminar. Videre i studiet vil noen emner fortsette å tilby undervisning i form av forelesninger og seminargrupper, mens andre emner tilbyr undervisning i mindre og tettere grupper.

Noen emner vil ha stor grad av studentaktiviteter som øvelser, diskusjoner, fremleggelse av stoff etc. Enkelte emner har dette som obligatoriske aktiviteter der det kreves at du er tilstede.

Mange av emnene våre benytter læringsplattformen Fronter der du kan laste opp hjemmeoppgaver og kommunisere med faglærer og medstudenter.

Eksamens- og vurderingsformer

I første del av studiet (emnene på 1000-nivå) vil du bli vurdert ved skoleeksamen med karakterskalaen A-F. Etterhvert vil vurderingen variere mellom karakterskalaen A-F og Bestått/Ikke bestått.

Noen av emnene har også obligatoriske aktiviteter som må gjennomføres for å kunne fremstille seg til eksamen. Disse vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Opptakskrav til videre studier

Master i fysikk

Master i astronomi

Master i geofag

Master i elektronikk og datateknologi

Master i materialer, energi og nanoteknologi (utgått)

Master i anvendt matematikk og mekanikk (utgått)

Master i modellering og dataanalyse (utgått)

Master i matematikk

Master i informatikk (Nanoelektronikk og robotikk, programmering og nettverk, tekniske og naturvitenskapelige anvendelser)

Master of Innovation and Entrepreneurship

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 20. mars 2014 14:16 - Sist endret 8. des. 2021 10:01