Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Studiet som helhet er lagt opp slik at du arbeider både teoretisk og praktisk, i form av forelesninger, laboratoriearbeid, programmeringsoppgaver, regneverksted/regneøvelser og prosjektarbeid. Du får både individuell og kollektiv veiledning underveis.

Mange av emnene har obligatoriske innleveringer, som enten blir karaktersatt eller med bestått/ikke bestått.

Detaljert informasjon om undervisningsformer og obligatoriske krav i undervisningen vil fremgå av emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34