Hva lærer du?

Studiet gir deg en grunnleggende kunnskap om hvordan fysiske lover styrer verden rundt oss og hvordan alt i naturen fungerer. Du får en bred kompetanse i fysikk, matematikk og informatikk som du kan bruke til videre spesialiseringer enten på master- eller ph.d.-nivå. Uavhengig av spesialisering utvikler studiet dine evner til å kritisk kunne kombinere innsikt fra flere fagfelt til å analysere og løse kompliserte fysiske problemstillinger. Dette er en svært nyttig kompetanse i det videre arbeidsliv.

Publisert 6. juni 2012 10:00