Jobb og videre studier

Studiet gir deg en grunnleggende naturvitenskapelig utdanning som gjør deg i stand til å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Videre er kunnskaper og innsikt i fysikk grunnleggende for den teknologiske utviklingen.

Studiet er først og fremt en forberedelse til masterstudiet i fysikk. Du kan her velge mellom studieretningene teoretisk fysikk, kondenserte fasers fysikk, subatomær fysikk og kosmologi, biofysikk og medisinsk fysikk, romfysikk og atmosfærisk fysikk, computational physics, elektronikk eller fysikkdidaktikk.

Du vil videre kunne kvalifisere deg for masterprogrammene Astronomi (master - to år) og Geofag (master - to år) , studieretning meteorologi og oseanografi, samt for enkelte av studieretningene på masterprogrammene Elektronikk og datateknologi (master - to år) (videreført) , MNM2-MEF , Computational Science and Engineering (master's two years) (under utfasing) , Matematikk (master - to år) , MNM2-INF og Modellering og dataanalyse (master - to år) (nedlagt) . Her vil det være krav til valg av frie emner.

Mange arbeidsoppgaver og karriereveier vil være åpne for ferdig utdannende fysikere, både i privat- og offentlig sektor. Forskning og utviklingsarbeid, konsulent- og rådgivningsvirksomhet, programmerings- og utviklingsarbeid i dataindustrien samt undervisning og annet formidlingsarbeid er noen eksempler. Med en bachelorgrad har du mange av de samme jobbmulighetene, men all erfaring tilsier at du står mye sterkere på arbeidsmarkedet med en mastergrad.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. nov. 2012 12:59