Oppbygging og gjennomføring

Anbefalte studieløp fysikk

Klassisk fysikk

I tillegg til 140 studiepoeng obligatoriske emner innen studieretningen fysikk må du ta minst ett av følgende emner:

6. semester Valgfritt Valgfritt Valgfritt /avh. av fordypning
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk EXPHIL03 – Examen philosophicum * Valgfritt/avh. av fordypning
4. semester FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver / FYS2150 – Eksperimentalfysikk FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk
3. semester AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) (t.o.m. kull 2015) / AST2000 – Innføring i astrofysikk (kull 2016) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i studieretningen fysikk.

Fysikalsk elektronikk

I tillegg til 140 studiepoeng obligatoriske emner innen studieretningen fysikk må du ta:

6. semester Valgfritt Valgfritt EXPHIL03 – Examen philosophicum *
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk FYS2210 – Halvlederkomponenter (videreført) FYS3110 – Kvantemekanikk
4. semester FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk
3. semester AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) (t.o.m. kull 2015) / AST2000 – Innføring i astrofysikk (kull 2016) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i studieretningen fysikk.

Instrumentering

I tillegg til 140 studiepoeng obligatoriske emner innen studieretningen fysikk må du ta:

6. semester Valgfritt Valgfritt FYS3240 – Datainnsamling og kontroll
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk EXPHIL03 – Examen philosophicum * FYS3220 – Lineær kretselektronikk
4. semester FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk
3. semester AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) (t.o.m. kull 2015) / AST2000 – Innføring i astrofysikk (kull 2016) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i studieretningen fysikk.

Mekanikk

I tillegg til 140 studiepoeng obligatoriske emner innen studieretningen fysikk må du ta:

Tabellen viser hvordan man kvalifiserer for mekanikk:

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum * MAT-INF3360 – Innføring i partielle differensialligninger (videreført) Fritt emne / MEK3230 – Fluidmekanikk t.o.m. V17
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk Fritt emne / MEK3230 – Fluidmekanikk f.o.m. H17 MEK2200 – Kontinuumsmekanikk f.o.m. H16 / MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt) t.o.m. H15
4. semester FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver / FYS2150 – Eksperimentalfysikk FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk
3. semester AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) (t.o.m. kull 2015) / AST2000 – Innføring i astrofysikk (kull 2016) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i studieretningen fysikk.

Frie emner (inntil 20 studiepoeng)

De 20 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at du kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Vi anbefaler at du velger emner som kan komplettere fysikkemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Undervisning og læringsformer

I starten av studiet får du undervisning i form av forelesninger og skriveseminar. Videre i studiet vil noen emner fortsette å tilby undervisning i form av forelesninger og seminargrupper, mens andre emner tilbyr undervisning i mindre og tettere grupper.

Noen emner vil ha stor grad av studentaktiviteter som øvelser, diskusjoner, fremleggelse av stoff etc. Enkelte emner har dette som obligatoriske aktiviteter der det kreves at du er tilstede.

Mange av emnene våre benytter læringsplattformen Fronter der du kan laste opp hjemmeoppgaver og kommunisere med faglærer og medstudenter.

Eksamens- og vurderingsformer

I første del av studiet (emnene på 1000-nivå) vil du bli vurdert ved skoleeksamen med karakterskalaen A-F. Etterhvert vil vurderingen variere mellom karakterskalaen A-F og Bestått/Ikke bestått.

Noen av emnene har også obligatoriske aktiviteter som må gjennomføres for å kunne fremstille seg til eksamen. Disse vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Opptakskrav til videre studier

Master i fysikk

Master i astronomi

Master i geofag

Master i elektronikk og datateknologi

Master i materialer, energi og nanoteknologi (utgått)

Master i anvendt matematikk og mekanikk (utgått)

Master i modellering og dataanalyse (utgått)

Master i matematikk

Master i informatikk (Nanoelektronikk og robotikk, programmering og nettverk, tekniske og naturvitenskapelige anvendelser)

Master of Innovation and Entrepreneurship

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 7. nov. 2013 14:10 - Sist endret 8. des. 2021 10:00