Meteorologi og oseanografi (studieretning)

Meteorologi og oseanografi handler om atmosfærens og havets oppbygning og egenskaper. Dette omfatter luft- og havstrømmer, deres årsaker og betydning for vær, klima og spredning av forurensning.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?