Hva lærer du?

Du får en forståelse av hvordan de fysiske lovene bestemmer vær og klima, havstrømmer og tidevann. I meteorologi lærer du bl.a. om de viktigste værfenomenene, væranalyse, hvordan atmosfæren er sammensatt og hvordan drivhuseffekten virker. I oseanografi lærer du bl.a. hvordan havet er strukturert og hvordan jordens rotasjon, vind og saltet i havet styrer havstrømmer.

Publisert 6. juni 2012 10:00