Jobb og videre studier

Studenter fra dette bachelorprogrammet vil være kvalifisert for videre studier på masterprogrammet Geofag (master - to år) , studieretning MNM2-GEO_MOS .

Videre vil de kunne kvalifisere seg for masterprogrammene Fysikk (master - to år) , MNM2-PGP , Astronomi (master - to år) og Modellering og dataanalyse (master - to år) (nedlagt) . Her vil det dog være krav til valg av frie emner.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. juni 2012 14:50