Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Studiet som helhet er lagt opp slik at du arbeider både teoretisk og praktisk, i form av forelesninger, laboratoriearbeid, programmeringsoppgaver, regneverksted/regneøvelser og prosjektarbeid. Du får både individuell og kollektiv veiledning underveis.

Mange av emnene har obligatoriske innleveringer, som enten blir karaktersatt eller med bestått/ikke bestått.

Detaljert informasjon om undervisningsformer og obligatoriske krav i undervisningen vil fremgå av emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Undervisningsspråk

Studieprogrammet er et norskspråklig tilbud, men merk at flere av emnene i 5.- og 6. semester (samt et fåtall i 4. semester) kan bli gitt på engelsk. Hvilket undervisningsspråk som er aktuelt vil fremgå av emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:32