Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Universitetet i Oslo har utvekslingsavtaler med andre universiteter spredt rundt i hele verden, MN-fakultetet har også utvekslingsavtaler med mange universiteter utenlands.

Fysisk institutt har utvekslingsavtaler med følgende land: Canada, Frankrike, Italia, Tsjekkia og USA (Michigan State University).

For studieretningene Fysikk og Meteorologi og oseanografi vil opphold ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) også være aktuelt. For fysikk-retningen gjelder dette særlig for studenter som er interessert i romfysikk, men det finnes emner som er relevant for flere studieretninger.

Det er mest aktuelt med utenlandsopphold/Svalbard-opphold i femte og/eller sjette semester.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. okt. 2016 16:06