Jevngodopptak for farmasøyter utenfor EU/EØS

Farmasøytisk institutt stopper opptak av jevngodhetsstudenter, slik at det ikke blir et opptak i 2020.

Bakgrunnen for denne endring er den nye Forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene, bachelor- og masterutdanning i farmasi, som trådde i kraft 1.2.2020, kombinert med vår pågående omlegging av studieplanen for det ordinære studiet, som medfører at vi må revurdere ordningen.

Det arbeides med en nasjonal ordning. Noen tidsplan for dette arbeidet foreligger ikke ennå.

Se pressemelding

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. mars 2020 10:22