Jevngodopptak for farmasøyter utenfor EU/EØS

Er du ferdig utdannet farmasøyt og har fullført og bestått en mastergrad i farmasi utenfor EØS-området?Har du fått avslag på søknad om autorisasjon som provisorfarmasøyt av Helsedirektoratet? Da kan du søke opptak ved Farmasøytisk institutt for å komplettere din utdanning.


Søknadsfrist

Det er opptak én gang i året. Søknadsfristen er 15. april.

Fristen gjelder både for oppstart høsten 2019 og våren 2020. Det tas forbehold om at emnene har ledig plass. Søknadsweb åpner 5. mars for dette opptaket. 

Gå til Søknadsweb

1. Fyll inn all personalia

2. Gå til masterstudier- rullgardin hvor du velger "Jevngodopptaket for farmasøyter utenfor EU/EØS

OBS!

Dersom du ikke har papirene fra Helsedirektoratet før den 15. april må du vente til neste Jevngodopptak. Hvis du søker deg inn som ordinær student via Samordna opptak gjelder ikke vedtaket fra Helsedirektoratet og du må søke om innpass for ekstern utdanning. Det kan føre til at du må bruke lengre tid på studiene.  

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak må du ha søkt Helsedirektoratet om autorisasjon som provisorfarmasøyt og fått avslag.

Du må i tillegg fylle kravene til generell studiekompetanse, som inkluderer språkkrav i norsk og engelsk. Du må også dekke spesielle opptakskrav: Matematikk R1 eller (S1+S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1+2). Det spesielle opptakskravet kan dekkes med tilsvarende fag fra utenlandsk videregående- og høyere utdanning, etter bestemte regler.

Alle spørsmål om hvordan du kan oppnå generell studiekompetanse og dekke spesielle opptakskrav og språkkrav må rettes til Knutepunktet.

Unntak fra spesielle opptakskrav i 2019

I opptaket i 2019 trenger ikke søkere som skal avlegge mindre enn 30 studiepoeng dekke de spesielle opptakskravene.  

Fra og med opptaket i 2020 må alle søkere, også de som skal avlegge mindre enn 30 studiepoeng, dekke de spesielle opptakskravene. 

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, vil søkerne bli rangert etter vedtaksdato på bekreftelsen fra Helsedirektoratet.

Hvis du ikke får plass første gang du søker, får du beskjed og må søke på nytt ved neste jevngodopptak for farmasøyter utenfor EU/EØS.

 

Dokumentasjonskrav

For at søknaden din skal bli behandlet må du laste opp all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb senest innen søknadsfristen 15. april. Du må laste opp følgende:

  • Avslagsbrev fra Helsedirektoratet
  • Dokumentasjon på generell studiekompetanse inkludert språkkravet i norsk og engelsk
  • Dokumentasjon på spesielle opptakskrav

Dokumentasjonen på utenlandsk utdanning må lastes opp både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

 

Politiattest

Får du opptak til emner som leder frem til mastergrad i farmasi ved UiO, det vil si om du skal avlegge minst 60 studiepoeng inkludert masteroppgave, må du legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og legemiddelloven    § 30 a. Leverer du ikke godkjent politiattest har du ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. Slik søker du om politiattest.

Valg av masteroppgave

Søkere som i avslagsbrevet fra Helsedirektoratet har fått beskjed om å gjennomføre en masteroppgave for å komplettere utdanningen sin, og som får jevngodopptak, får tilbud om masteroppgave. Tilbud om masteroppgave gis i januar det året studenten i henhold til studieplanen skal starte på masteroppgaven. Studenter som takker nei til tildelt masteroppgave har ikke krav på å få ny masteroppgave ved senere tildelinger.

Retningslinjer for jevngodopptaket

Søkere bes sette seg inn i retningslinjene for gjennomføring av studiet for studenter tatt opp via jevngodopptaket.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. okt. 2019 07:18