Lunsj med fadderne

Instituttet spanderer lunsj i Farmasibygningen til faddergruppene. Etter det er det fadderaktiviteter før velkomstsermonien  på Univeristetsplassen. 

Publisert 20. juni 2017 11:25 - Sist endret 23. juni 2022 11:15