Gjennomføring av masteroppgaven

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du nyttig informasjon om det å velge masteroppgave, gjennomføring og avsluttende mastergradseksamen. I tillegg finner du aktuelle skjemaer.

Frist for innlevering av masteroppgaven:

15. mai med oppstart i januar året før.

20. november med oppstart i august året før.

For å kunne starte opp på masteroppgaven må du ha bestått alle emner til og med FRM4000 - Praktisk farmasi.

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om  nøkler, adgangskort, leseplass, laboratorieplass m.m.

Om masteroppgaven

Her finner du generell informasjon om masteroppgaven, regler og retningslinger, samt viktige vedtak i Programrådet.

Valg og reservering av masteroppgave

Her finner du informasjon og skjemaer i forbindelse med valg og reservering av masteroppgaver, samt resultat av masteroppgave- trekkingen i januar.

Oppstart

Her finner du timeplan for oppstart på 2. avdeling og informasjon om obligatorisk HMS-opplæring og godkjenning av plan for master- oppgaven og avanserte emner.

Underveis

Her finner du fremgangsmåte for endringer i 2. avdelingskontrakten, samt oppsett av masteroppgaven.

Avslutning

Her finner du nyttig informasjon og skjemaer i forbindelse med avslutningen av masteroppgaven.