Programmet tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til studieretningen du ønsker å gå på. Informasjon om søknadsfrist og opptakskrav er å finne på nettsiden for den aktuelle studieretningen: