Dette programmet er erstattet av Filosofi (bachelor) og Idéhistorie (bachelor).

referat 12. november 2012

Tilstede: Reidar Aasgaard, Christine Amadou, Espen Schaanning, Jan-Erik Ebbestad-Hansen, Thor-Inge Rørvik, Anne Helness, Thomas Krogh, Håkon Sjøvold (studrep), Hanne Lindemann (sekretær), Karen Sikkeland (adm.rep)

46/2012 Valg av 40-grupper på studieretning for idéhistorie

HF har bedt programmene om å gi en sterkere anbefaling når det gjelder valg av 40-grupper og gitt oss en mal for dette. Hanne hadde laget et forslag til justering av teksten, i tråd med malen. Rådet hadde ingen innvendinger til justeringene. Det ble påpekt at det er viktig at det står hva som er relevant for videre masterstudier. Når det gjelder antallet 40-grupper på programmet ønsket programrådet en fortsatt stor faglig bredde. Hanne og Reidar følger opp dette videre.

47/2012 Obligatorisk teori og metodeemner i bachelorgraden?

Forslag om obligatorisk teori og metode-emne i bachelorgraden på 2000-nivå godt mottatt. Innholdet i emnet og hvordan det legges opp må diskuteres videre, men det virket som case-study blir utgangspunktet.

Tanken om et nytt emne på masternivå hvor studentene blir tilbudt undervisning fra ansatte rett tilbake fra forskningsfri ble heller ikke avvist. Et slikt emne må i tilfelle være klart innen våren 2014.

Publisert 22. sep. 2014 14:30 - Sist endret 22. sep. 2014 14:46