Dette programmet er erstattet av Filosofi (bachelor) og Idéhistorie (bachelor).

2017