Dette programmet er erstattet av Filosofi (bachelor) og Idéhistorie (bachelor).

Filosofi (studieretning)

Hva er mennesket? En sjel i en konstellasjon av atomer eller noe helt annet? Kan vi være frie og ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva bestemmer at en handling er moralsk gal?

Studieretningen hører til programmet

Filosofi og idéhistorie (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • bomann-larsen-lene-200x226 Forskningskoordinator

    Gjennom å studere filosofi har jeg lært å tenke analytisk og kritisk, sier Lene Bomann-Larsen, som er forskningskoordinator ved Krigsskolen og underviser fremtidige offiserer i Hæren i etikk og vitenskapsteori.

  • kaasin-helge-200x206 Rådgiver nye medier

    Bruk mye tid på å få et overblikk, og forsøk å formulere og formidle til andre det du erverver deg av kunnskap. Så kommer jobben av seg selv, mener filosof Helge Kaasin, som er rådgiver for nye medier i NRK.