Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter i Europa og Nord-Amerika som vi har valgt ut på grunn av deres kvalitet og relevans for vårt eget filosofiprogram. Her kan du finne emner som utfyller de som tilbys her hjemme! Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du også tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets tredje, fjerde eller femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studieleder Hanne K. Lindemann.

Hvor kan du dra?

Mulighetene er mange, men her er noen forslag med gode filosofimiljøer:  

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg. Alle avtalene ved UiO finner du på de sentrale sidene for utveksling, se lenke i siste avsnitt på denne siden.

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender.

Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Erasmus+ stipend gir ca 460 EUR i måneden (pre 2018) og Nordplus ca 200 EUR i måneden i tilligg til et eget reisestipend. 

Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus står på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. aug. 2018 15:16