Dette programmet er erstattet av Filosofi (bachelor) og Idéhistorie (bachelor).

Idéhistorie (studieretning)

Hva tenkte mennesker før i tiden om seg selv og sin rolle i verden? Hva slags holdninger hadde de til samfunnet og naturen? Kan vi lære noe av å studere mennesker som levde i antikken, middelalderen eller opplysningstiden? Hvilke tanker og verdier fra fortiden er det som preger livet vårt i Norge i dag? Slike og lignende spørsmål handler idéhistorien om.

Studieretningen hører til programmet

Filosofi og idéhistorie (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • klinge-gunnar-furseth-200x249 Internasjonal rådgiver 28. apr. 2017 10:21

    Forståelsen av akademiske institusjoners virke og verdi, som man kan få gjennom utdanning ved HF, er nyttig når du jobber i universitets- og høyskolesektoren. Det mener idehistoriker og internasjonal rågiver Gunnar Furseth Klinge.

  • van-der-weel-knut-200x228 Kommunikasjons­rådgiver 28. apr. 2017 10:21

    HF-utdannelsen gir deg stor bransjefrihet, sier Knut van der Wel, idéhistoriker og kommunikasjonsrådgiver i Norges forskningsråd.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?