Hva lærer du?

En kandidat fra årsenheten for filosofi:

Kunnskaper

 • har oversikt over hovedområdene innen filosofi
 • har lest og arbeidet med viktige originaltekster i filosofi
 • kjenner til ulike filosofiske teorier innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, filosofihistorie og etikk, samt teorier innen enten metafysikk og bevissthetsfilosofi eller logikk, eller begge deler
 • kjenner til ulike filosofiske metoder og hvordan de kan brukes til å besvare filosofiske spørsmål

Ferdigheter

 • kan arbeide med grunnleggende filosofiske spørsmål innenfor forskjellige perioder fra antikken til i dag
 • kan reflektere over egen tilnærming til filosofisk fremstilling
 • behersker noen faglige termer og begreper innenfor filosofi på en slik måte at han/hun kan beskrive en filosofisk posisjon eller ha et filosofisk fremlegg
 • kan lese filosofisk sekundærlitteratur

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre både muntlige fremlegg og skriftlige arbeider
 • kan formidle filosofiske teorier og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • kan både gi og motta konstruktiv kritikk og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for utveksling av synspunkter
Publisert 18. apr. 2016 09:23 - Sist endret 6. sep. 2016 12:12