Jobb og videre studier

Jobb

Årsenheten i filosofi kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er årsenheten nyttig i mange forskjellige type jobber.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke planlegger å ta et bachelorprogram. Det er aktuelt for deg som vil ta videreutdanning eller som vil gjøre deg nærmere kjent med filosofi som mulig fagfordypning eller støttefag i en senere bachelorgrad.

Studere videre

Emnene i årsenheten kan

Sammen med PPU og i kombinasjon med religionsemner kan årsenheten gi undervisningskompetanse i religion og etikk. Årsenheten er også et tilbud for deg som ønsker faglig påfyll for å kunne vil undervise i historie- og filosofifaget på videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for PPU. Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 

Publisert 18. apr. 2016 09:23 - Sist endret 28. okt. 2019 09:50