Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over ett år og er på 60 studiepoeng:

  • obligatoriske emner (40 studiepoeng)
  • valgfrie emner (20 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

2. semester FIL1003 – Etikk Et valgfritt emne i filosofi på 2000-nivå eller FIL1006 – Innføring i logikk eller FIL1009 – Vitenskap og demokrati: filosofiske problemstillinger Et valgfritt emne i filosofi på 2000-nivå
1. semester FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

De resterende emnene velges fritt blant nedenstående emner på 2000- og 1000-nivå. Vær oppmerksom på at enkelte av emnene settes opp om våren, andre om høsten. Noen emner tilbys også kun hvert tredje semester eller sjeldnere, og vil dermed kunne gå om våren enkelte år og om høsten andre år. Du må klikke deg inn på det enkelte emnet for å se når det tilbys.

Du kan søke om å studere med redusert progresjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 18. apr. 2016 09:23 - Sist endret 28. juni 2020 16:31