English version of this page

Antikkens filosofi (studieretning)

Er du interessert i den spennende intellektuelle verdenen til Platon, Aristoteles, Plotin og andre store tenkere i den vestlige filosofiske tradisjonen? Denne studieretningen gir deg mulighet til å utvikle kompetanse på høyt nivå i de grunnleggende spørsmål innen filosofien og de antikke filosofenes måter å angripe dem på.

Studieretningen hører til programmet

Filosofi (master - to år)