Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden utgjør 120 studiepoeng og består av følgende deler:

 • 40 studiepoeng med obligatoriske emner
 • 20 studiepoeng med valgbare emner
 • 60 studiepoeng i form av:
  • enten ett større selvstendig arbeid eller ett mindre selvstendig arbeid pluss valgbare emner (kan velges av studenter med opptak fra og med høst 2019)
   eller
  • enten ett større selvstendig arbeid eller to mindre selvstendige arbeider (kan velges av studenter med opptak høst 2018)

Programmet tilbys på både engelsk og norsk, slik at emnene går på engelsk dersom det er påmeldte som ikke kan norsk. Dette kan innebære at alle emnene du tar har engelsk som undervisningsspråk. Også eksamensspråk vil kunne være engelsk. Studenter med opptak fra og med høsten 2016 må levere minst ett skriftlig arbeide på engelsk og holde minst ett muntlig fremlegg på engelsk innen utgangen av tredje semester.

Studieløp

For studenter med opptak fra og med høsten 2019

Du kan velge mellom to studieløp, det ene med mastergradsoppgave på 60 studiepoeng, det andre med mastergradsessay på 30 studiepoeng pluss 30 poeng ekstra valgbare emner:

Hvis du velger å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng:

4. semester FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi
3. semester Utenlandsopphold / FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi Utenlandsopphold / Emne i filosofi på 4000-nivå
2. semester FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi Emne i antikkens idehistorie eller antikkens filosofi på 4000-nivå Emne i filosofi på 4000-nivå
1. semester FIL4081 – Filosofisk metode og praksis
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Hvis du velger å skrive mastergradsessay på 30 studiepoeng:

4. semester

FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi

Emne i filosofi på 4000-nivå

Emne i filosofi på 4000-nivå

3. semester

Utenlandsopphold / FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi

Utenlandsopphold / Emne i filosofi på 4000-nivå

 

Utenlandsopphold / Emne i filosofi på 4000-nivå

2. semester

FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi Emne i antikkens idehistorie eller antikkens filosofi på 4000-nivå

Emne i filosofi på 4000-nivå

1.semester

FIL4081 – Filosofisk metode og praksis FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

 1. studiepoeng

Utenlandsopphold

Vi anbefaler at du tar ditt tredje semester i utlandet. Hvis du velger å skrive mastergradsessay på 30 studiepoeng, kan du ta 20 studiepoeng med emner på studiestedet i utlandet. Hvis du velger å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng, kan det være nyttig å flytte en del av arbeidet med oppgaven fra tredje til andre semester, for å kunne ta mer enn ett emne under utenlandsoppholdet. Ta kontakt med studiekonsulenten om dette i god tid.

For studenter med opptak til og med høsten 2018

Du kan velge mellom to studieløp, det ene med ett større selvstendig arbeid, det andre med to mindre selvstendige arbeider:

Hvis du velger å skrive masteroppgave:

4. semester FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi
3. semester FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi Emne i filosofi på 4000-nivå
2. semester Utenlandsopphold / FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi Utenlandsopphold / Emne i antikkens idehistorie eller antikkens filosofi på 4000-nivå Utenlandsopphold / Emne i filosofi på 4000-nivå
1. semester FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Hvis du velger å skrive to mindre arbeider:

4. semester Emne med stort essay *
3. semester FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi Emne i filosofi på 4000-nivå
2. semester Utenlandsopphold / FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi Utenlandsopphold / Emne i antikkens idehistorie eller antikkens filosofi på 4000-nivå Utenlandsopphold / Emne i filosofi på 4000-nivå
1. semester FIL4080 - Oppgaveseminar i filosofi FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi anbefaler at du tar ditt andre semester i utlandet.

* Emne med stort essay i fjerde semester velges i tilknytning til et undervisningsemne. Kontakt studiekonsulent om dette. Vanlig eksamensform er et essay på 25-50 sider. Veileder er normalt emneansvarlig lærer og studentene har krav på til sammen 5 timer veiledning.

40 studiepoeng obligatoriske emner

I tillegg skal du ta minimum 10 studiepoeng i antikkens idehistorie og/eller antikkens filosofi, enten i utlandet eller ved Universitetet i Oslo. Vi tilbyr ett emne i antikkens idehistorie per år. Blir du i Norge må du ta ett av følgende emner:

Valgbare emner

Studentene skal avhengig av studieløp velge enten 20 eller 50 studiepoeng med valgbare emner. Emnene velges blant alle 10-poengs emner i filosofi, som er listet opp her:

Metafysikk og bevissthetsfilosofi:

Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi:

Etikk og annen praktisk filosofi:

Språkfilosofi og logikk:

Filosofihistorie:

Estetikk:

Emner som kan skifte område fra semester til semester

De vil alltid gå inn under et av områdene, avhenig av pensum og undervisning. Disse emnene er:

FIL4010 og FIL4011 foreligger ofte som kombinerte master- og phd-emner, og det er bare mulig å ha to slike emner innenfor mastergradsprogrammet.

Da flere av emnene har innhold som varierer fra år til år, kan det bli anledning til å ta samme emne to ganger. Det er utarbeidet spesielle "løse emnekoder", slik at en student som f.eks. tidligere har fullført FIL4200 kan ta emnet året etter med nytt innhold og få dette godskrevet som f.eks. FIL4260. Hvis dette blir aktuelt for deg, ta kontakt med studiekonsulenten så tidlig som mulig for å få avklart hvorvidt dette lar seg ordne. I utgangspunktet er det ikke mulig å ta et emne og få uttelling mer enn to ganger.

Det er mulig å få innpasset emner fra andre fag enn filosofi, forutsatt at de har et filosofisk innhold eller er av klar relevans for masteroppgaven du skal skrive. Grensen for hvor mange studiepoeng du kan få innpasset fra andre fag enn filosofi er på 20 studiepoeng. Fire emner (KFL4010 – Feministisk vitenskapsteori, KFL4070 – Feminist Ethics, KUN4335 – Estetiske teorier, og KUN4232 – Philosophies of the Visual) er forhåndsgodkjent og trenger ikke søknad. 

Deltidsstudier

Programmet har ikke et eget opplegg for deltidsstudier, men det er mulig å ha lavere progresjon enn 100% ved å søke om det. Programmet tilbyr ikke kveldsundervisning.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. mai 2015 12:54 - Sist endret 2. sep. 2020 15:09