Hvorfor velge denne retningen?

På studieretningen i filosofi kan du fordype deg i et bredt spekter av filosofiske spørsmål i det største og mest internasjonale fagmiljøet i Norden.

Filosofi er et av våre aller eldste fag. I en kompleks virkelighet og et pluralistisk samfunn er faget likevel aktuelt som aldri før. Finnes det objektive sannheter eller verdier? Er demokratiet faktisk den beste styreformen? Hva skal til for at man er ansvarlig for sine handlinger? Hva gir språket dets mening? På studieretning for filosofi lærer du om disse og andre filosofiske spørsmål i det største og mest internasjonale fagmiljøet i Norden.

Undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå

Vi tilbyr undervisning og veiledning på et høyt internasjonalt nivå innen et bredt spekter av filosofiens hovedområder og tradisjoner. Mye av undervisningen skjer på engelsk fordi vi har mange internasjonale studenter og lærere. Vi er spesielt stolte over vår kompetanse innen antikkfilosofi, etikk, språkfilosofi, logikk og bevissthets- og erkjennelsesteori. Fagmiljøet var fram til 2018 vertskap for et senter for fremragende forsking, som styrket dets internasjonale forbindelser. Masterprogrammet i filosofi gir anledning til å møte spennende forskning både i undervisningen og andre faglige aktiviteter.

Internasjonale muligheter

Vi legger til rette for at våre studenter kan ta et semester i utlandet. Instituttet har utvekslingsavtaler med en rekke sterke utenlandske universiteter i Europa og Nord-Amerika.

Lærere

Du finner en oversikt over lærerne på studiet her

Publisert 5. mai 2015 13:22 - Sist endret 13. mars 2019 11:58