Siste beskjeder

Publisert 11. feb. 2020 16:19

13.00-13.30 - Klimaetikk 2020

Klimakrisen er vår tids største problem, og i det nye programmet Filosofi, politikk og økonomi vil vi blant annet vise betydningen av perspektiver fra både filosofi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi for å forstå den. Denne forelesningen vil fokusere på etiske sider ved vårt forhold til naturen, til framtidige generasjoner, og til global rettferdighet. Forelesere: Raino Malnes, Katinka Holstmark og Olav Gjelsvik

Passer for deg som er interessert i: Filosofi, politikk og økonomi, Filosofi, Stats...