Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet i filosofi, politikk og økonomi består av 180 studiepoeng:

  • Obligatoriske kjerneemner (70 studiepoeng)
  • Fordypning (60 studiepoeng)
  • Frie emner (30 studiepoeng)
  • Exphil og exfac (20 studiepoeng)

Obligatoriske kjerneemner

Programmet har sin kjerne i følgende obligatoriske emner:

Anbefalt studieløp

Under finner du anbefalte studieløp avhengig av fordypning. Det første studieåret er felles for alle studenter på programmet. Fordypningen begynner du på i tredje semester. Det siste året kan bli noe annerledes avhenging av når du velger å ta fordypningsemnene innen valgte fordypningsfag.

Vi anbefaler at du tar femte semester i utlandet

Fordypning i filosofi

6. semester PPE3XXX-Bacheloroppgave i filosofi, politikk og økonomi Emne på 2000-nivå i filosofi Emne på 2000-nivå i filosofi
5. semester Fritt emne / Utenlandsopphold Fritt emne / Utenlandsopphold Fritt emne / Utenlandsopphold
4. semester FIL1006 – Innføring i logikk Emne på 2000-nivå i filosofi STV1300 – Introduction to Comparative Politics
3. semester FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi ECON1210 – Mikroøkonomi 1
2. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant FIL1003 – Etikk ECON1310 – Makroøkonomi 1
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STV1100 – Politisk teori PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Dersom du fordyper deg i filosofi er følgende emner obligatoriske i tillegg til de obligatoriske kjerneemnene på programmet og fellesemnene exphil og exfac:

I tillegg skal du velge 30 studiepoeng på 2000-nivå i filosofi blant følgende emner:

Fordypning i statsvitenskap

6. semester PPE3XXX-Bacheloroppgavge i filosofi, politikk og økonomi Valgfritt emne i statsvitenskap Emne på 2000-nivå i Statsvitenskap
5. semester Fritt emne / Utenlandsopphold Fritt emne / Utenlandsopphold Fritt emne / Utenlandsopphold
4. semester STV1020 – Metode og statistikk STV2110 – Politisk filosofi STV1300 – Introduction to Comparative Politics
3. semester STV1200 – Internasjonal politikk STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon ECON1210 – Mikroøkonomi 1
2. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant FIL1003 – Etikk ECON1310 – Makroøkonomi 1
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STV1100 – Politisk teori PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Dersom du fordyper deg i statsvitenskap er følgende emner obligatoriske i tillegg til de obligatoriske kjerneemnene på programmet og fellesemnene exphil og exfac:

I tillegg skal du velge ytterligere 20 studiepoeng til i faget, hvorav 10 studiepoeng på 2000-nivå. Du skal velge ett emne fra listen over emner på 1000- og 2000-nivå, og ett emne blant følgende emner:

Internasjonal politikk (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Komparativ politikk (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Offentlig politikk og administrasjon (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Tverrgående statsvitenskapelige emner  (merk at emnet ikke undervises hvert semester)

Fordypning i samfunnsøkonomi

6. semester PPE3XXX - Bacheloroppgave i filosofi, politikk og økonomi Vagfritt 2000 - 3000 emne i samfunnsøkonomi Fritt emne
5. semester  Valgfritt emne i samfunnsøkonomi - anbefalt ECON2610 – Welfare and trade / Utenlandsopphold Fritt emne / Utenlandsopphold Fritt emne / Utenlandsopphold
4. semester ECON2130 – Statistikk 1 ECON2220 – Mikroøkonomi 2 STV1300 – Introduction to Comparative Politics
3. semester ECON1100 – Matematikk I ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON1210 – Mikroøkonomi 1
2. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant FIL1003 – Etikk ECON1310 – Makroøkonomi 1
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STV1100 – Politisk teori PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Dersom du fordyper deg i samfunnsøkonomi er følgende emner obligatoriske i tillegg til de obligatoriske kjerneemnene på programmet og fellesemnene exphil og exfac:

I tillegg skal du velge 20 studiepoeng på 2000- eller 3000-nivå i samfunnsøkonomi.

Valgfrie emner på 2000 – 3000 nivå som tilbys i høstsemesteret:

Valgfrie emner på 2000 – 3000 nivå som tilbys i vårsemesteret:

Frie emner

Du skal velge inntil 30 studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO, men merk at noen emner har forkunnskapskrav. 

Exphil og exfac

Exphil og exfac er obligatoriske i graden.EXPHIL03 – Examen philosophicum tilbys på både norsk og engelsk.  SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant en exfac-variant som vi anbefaler at du tar. Du kan bare ha én exfac-variant i bachelorgraden.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i filosofi, politikk og økonomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 21. juni 2019 10:30 - Sist endret 3. nov. 2020 14:05