Hva lærer du?

Studiet vil gi deg mulighet til å fordype deg innenfor et spennende fagfelt. Du får organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet.

Etter å ha fullført Forskerlinjen informatikk, har du oppnådd:

Kunnskaper

  • Du har oppnådd innsikt i et område helt fram til forskningsfronten.
  • Du kan forklare hvordan ny kunnskap i informatikk blir til.

Ferdigheter

  • Du kan delta konstruktivt i et større forskningsprosjekt.
  • Du kan planlegge, gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt.
  • Du kan vurdere forskningskvalitet.

Generell kompetanse

  • Du kan bruke teorier og fagbegreper til å analysere empiriske data.
  • Du kan reflektere kritisk over faglige påstander.
Publisert 20. feb. 2018 08:49 - Sist endret 30. apr. 2018 10:11