Hvorfor velge dette programmet?

Liker du å finne ut nye ting? Da er du en forskerspire. Forskerlinjen informatikk gir deg muligheten til å prøve deg som forsker tidlig i studieløpet. Du får tett oppfølging og blir inkludert i noen av våre fremste fagmiljøer.

Forskerlinjen styrker koblingen mellom forskning og utdanning tidlig i utdanningsløpet. Du får jobbe med et samfunnsnyttig forskningsprosjekt, delta i et dynamisk forskningsmiljø, og du vil få tett oppfølging av forskere som er ledende innen sine fagfelt. Etter å ha gjennomført Forskerlinjen informatikk - del I og II, kan du søke på forbeholdte stipendiatstillinger. Dette gir deg mulighet til å fortsette en forskerkarriere som doktorgradsstipendiat med full lønn.

Forsmak og forsprang

Forskerlinjen informatikk gir deg en forsmak på hvordan du finner ny kunnskap. Gir dette mersmak, legger Forskerlinjen til rette for at du kan fullføre en doktorgrad innen kortere tid enn normert. Erfaringer fra forskerlinjer innen andre fagfelt viser at studentene får et forsprang og kommer tidligere i gang med en eventuell forskerkarriere.

Gode grunner for å velge Forskerlinjen informatikk

  • Du finner ut om forskning er noe for deg.
  • Du får dybdekunnskap innen et relevant og spennende fagfelt.
  • Du får delta i et dynamisk forskningsmiljø.
  • Du får tett oppfølging av en personlig veileder.
  • Du får et forsprang til gjennomføring av en doktorgrad.
  • Du får verdifull kompetanse som gjør at du vil skille deg fra de andre kandidatene på arbeidsmarkedet.
  • Du bidrar til ny kunnskap.
Publisert 20. feb. 2018 08:49 - Sist endret 8. apr. 2019 18:09