Forskerlinjen informatikk, del 1 (bachelortillegg)

Liker du å finne ut nye ting? Da er du en forskerspire. Forskerlinjen informatikk gir deg muligheten til å prøve deg som forsker tidlig i studieløpet. Du får tett oppfølging og blir inkludert i noen av våre fremste fagmiljøer.

Talentutvikling

Forskerlinjen informatikk er et pilotprosjekt som hadde oppstart i august 2018. Forskerlinjen skal bidra til at flere informatikkstudenter får øynene opp for forskning, samt fasilitere og inspirere til en forskerkarriere.

– Vi ser at det er en it-bonanza der ute. Vi vil vekke nysgjerrighet og vise at forskning er både gøy og relevant, sier professor Kristin Braa.
– De personlige veilederne sørger for tett oppfølging og hjelper deg med å knytte kontakter og komme inn i forskningsmiljøet, sier professor Einar Broch Johnsen.
– I konkurransen med næringslivet om de beste hodene, må vi presentere muligheten for en forskerkarriere tidlig i studiet, sier professor Michael Welzl

 

Fakta om programmet
Studiepoeng: 30
Studiet varer: Deltid 1 år
Organisering: Deltidsstudium

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Stipend

Du kan søke om stipend på kr 50 000,- fra Norges forskningsråd.

Forskningsprosjekter

Du kan jobbe med prosjekter fra noen av instituttets største satsingsområder.