Jobb og videre studier

Kombinasjonen av forskning og studier vil øke forståelsen din for informatikkfaget. Med forskningskompetanse er du bedre rustet til å møte faglige utfordringer i din framtidige jobb.

Forskerlinjen kan motivere til å satse på en doktorgradsutdanning (ph.d.) i en stipendiatstilling og en mulig forskerkarriere. For videre studier etter Forskerlinjen informatikk (bachelor) er det naturlig å søke opptak til Forskerlinjen informatikk (master) samtidig med et ordinært masterstudieløp. Etter å ha bestått begge modulene som inngår i Forskerlinjen informatikk (både bachelor og master), vil dette normalt kunne innpasses som en del av en doktorgrad. Det normerte doktorgradsløpet vil kunne reduseres med ett semester.

Forskerlinjen vil gi viktig kunnskap og innsikt som gjør deg ettertraktet innen høyere utdanning, forskning, næringsliv og forvaltning. Du lærer å jobbe selvstendig og i prosjekter i samarbeid med andre. Du lærer å skrive og å arbeide med vitenskapelig materiale, både på norsk og engelsk. Forskerlinjen vil derfor være en døråpner til andre karriereveier, dersom du ønsker å jobbe med helt andre ting enn forskning.

Publisert 20. feb. 2018 08:49 - Sist endret 30. apr. 2018 10:56