Kontakt

Spørsmål om Forskerlinjen

Institutt for informatikk

Telefon: 22 85 24 10
E-post: studieinfo@ifi.uio.no