Oppbygging og gjennomføring

Forskerlinjen informatikk består av to moduler:

1) Forskerlinjen informatikk del I (30 sp)

2) Forskerlinjen informatikk del II (30 sp)

Del I av Forskerlinjen informatikk må være bestått for å kunne søke opptak til del II. Forskerlinjen informatikk tas ved siden av et ordinært bachelor- og masterstudieløp. 

Studieløp

Den første modulen består av emnet IN3280 – Forskerlinjen I på 30 studiepoeng som går parallelt med ditt ordinære bachelorstudieløp. Emnet starter i 5. semester i ditt ordinære studieløp og strekker seg over tre semestre, inkludert et sommersemester.

Studieløp
Sommersemester   IN3280 – Forskerlinjen I fullføres
6. semester 3. år ordinær bachelorgrad IN3280 – Forskerlinjen I fortsetter
5. semester IN3280 – Forskerlinjen I starter
4. semester 1. år ordinær bachelorgrad1. år ordinær bachelorgrad2. år ordinær bachelorgrad Opptak til forskerlinjen
3. semester  
2. semester 1. år ordinær bachelorgrad
1. semester
  30 sp 10 sp

Forskerlinjen del I, 10 sp per semester:

Etter å ha fullført og bestått Forskerlinjen informatikk del I kan du søke opptak til Forskerlinjen informatikk del II. Modul II består av tre emner som går parallelt med ditt ordinære masterstudieløp. For å gjennomføre en doktorgrad på kortere tid enn normert, må du ha fullført og bestått begge modulene på Forskerlinjen informatikk (del I og II).

Finansiering

Stipend fra Forskningsrådet

Etter å ha gjennomført obligatoriske oppgaver kan du søke på stipend fra Norges forskningsråd på kr 50 000,-. Du vil motta stipendet før sommersemesteret. Hvis du fortsetter på Forskerlinjen informatikk del II kan du søke om ytterligere kr 50 000,-

Vitnemål

Det blir utstedt et eget vitnemål når du har fullført Forskerlinjen informatikk del I.

Studiekvalitet

Studieprogrammet er et pilotprosjekt som hadde oppstart høsten 2018. Programmet blir kontinuerlig evaluert, og du vil kunne være med på å påvirke utviklingen av programmet.

Publisert 20. feb. 2018 08:49 - Sist endret 4. apr. 2019 15:34