Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

  • Søknadsfristen er 15. april.

Søknad

Fyll inn søknad via Nettskjema og last opp motivasjonsbrev som vedlegg. Kriterier for motivasjonsbrevet:

  • Maksimalt én side.
  • Start med en kort presentasjon av deg selv. Skriv gjerne noe om hvilke fagområder du er spesielt interessert i. Reflekter rundt hvorfor du ønsker opptak til Forskerlinjen. Hvis du har god kjennskap til noe av forskningsarbeidet som foregår ved instituttet, kan du også ta med dette. Avslutt med egne forventninger og hvorfor akkurat du er en god kandidat.
  • Filen må gjøres om til pdf-format.
  • Filen navngis slik: "Etternavn-Fornavn.pdf".

Studieplasser

Inntil 10 studenter

Opptakskrav

Du må være tatt opp til ett av de følgende to programmene for å kunne søke opptak til Forskerlinjen informatikk:

Du kan søke når du har avlagt minst 120 studiepoeng.

Forskerlinjen informatikk del I er for studenter på Informatikk: programmering og systemarkitektur eller Informatikk: design, bruk interaksjon som følger normert studieprogresjon og er i sitt femte semester høsten 2019.

Det vil bli et eget opptak til Forskerlinjen informatikk del II.

Rangering av søkere

Høsten 2019 tas det opp inntil 10 studenter på studieprogrammet. Det kan bli konkurranse om plassene til dette programmet.

Søkere rangeres etter karaktersnitt (B), motivasjonsbrev og intervjuer. Faglig motivasjon og personlig egnethet vektlegges.

Intervju

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju rett etter påsken.