Forskningsprosjekter

Velg et forskningsprosjekt fra et bredt område innen helseinformasjonssystemer, Big Data eller raskere internett.

HISP - Health Information Systems Programme

HISP er en av Norges største suksesser innen utviklingen av helseinformasjonssystemer. Universitetet i Oslo har jobbet for å styrke helseinformasjonssystemer i utviklingsland i over 20 år. Den innovative programvaren, DHIS2, er utviklet ved UiO gjennom forskning, utvikling, utdanning og praktisk implementering av helseinformasjonssystemer i utviklingsland. DHIS2 er rullet ut i over 60 land. Viktige samarbeidspartnere er NORAD, Verdens helseorganisasjon (WHO), UNICEF og andre internasjonale aktører.

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

SIRIUS er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon som identifiserer og håndterer problemer knyttet til enorme datamengder ("Big Data") innen olje- og gassindustrien. Forskerne ved SIRIUS har ekspertise innen bl.a. høy ytelse og cloud computing, databaseteknologi, semantisk teknologi og naturlig språkbehandling. Viktige industripartnere er Equinor, Schlumberger, DNV-GL, Computas, Dolphin Interconnect Solutions, Evry, fluid Operations AG, IBM, Kadme, Numascale, OSISoft og SAP.

Raskere internett

For å få en god opplevelse må forsinkelsen i internettet holdes lav, uansett om det gjelder nettlesing, videochat eller online Virtual Reality. IFI-forskere som arbeider med å gjøre Internettet raskere har adressert dette ved, på den ene siden, å påvirke Internett-standarder, og, på den andre siden, ved å utvikle en helt ny og drastisk bedre nettverksteknologi. For å bruke denne teknologien erstatter vi TCP/IP i noen situasjoner, f.eks. ved å endre APIet for å gjøre programmer uavhengig av de underliggende protokollene. Vi bruker også maskinlæring til å gjøre spennende ting, f.eks. å tolke tekst relatert til Internett-standarder.

Personlig veileder

Du vil få tett studentoppfølging fra minst en personlig veileder, som følger deg gjennom studieløpet - for å sikre både tilknytning til forskningsmiljøet og kontinuitet.

Publisert 4. apr. 2019 14:51 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27