Hva lærer du?

Studiet vil gi deg mulighet til å fordype deg innenfor et spennende fagfelt sammen med fremragende forskere, forelesere og andre studenter. Du får organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet tett på et vitenskapelig miljø.

Etter å ha fullført Forskerlinjen informatikk del 2 har du oppnådd:

Kunnskaper

  • Du har oppnådd innsikt i et område helt fram til forskningsfronten.
  • Du kan forklare hvordan ny kunnskap i informatikk blir til.

Ferdigheter

  • Du kan delta konstruktivt i et større forskningsprosjekt.
  • Du kan planlegge, gjennomføre, presentere og evaluere et forskningsprosjekt.
  • Du kan vurdere forskningskvalitet.
  • Du kan skrive en god artikkel og holde en forskningspresentasjon.

Generell kompetanse

  • Du kan bruke teorier og fagbegreper til å analysere empiriske data.
  • Du kan reflektere kritisk over faglige påstander.
  • Du kan vurdere etiske aspekter ved en forskningsoppgave.
Publisert 20. feb. 2018 08:51 - Sist endret 9. apr. 2019 11:33