Hvorfor velge dette programmet?

Dette programmet er for deg som har fullført Forskerlinjen informatikk del 1. Denne påbyggingsdelen gir deg muligheten til å sette deg inn i forskerlivet og få et forsprang til en doktorgrad. Du får tett oppfølging og blir inkludert i noen av våre fremste fagmiljøer.

På Forskerlinjen informatikk del 2 får du en forskningsoppgave som inngår i et stort forskningsprosjekt. Du får jobbe mer selvstendig med spennende forskningsprosjekter, fra planlegging til gjennomføring og rapportering, samt forskningsformidling. Du får tett oppfølging av noen av våre fremste forskere. Etter å ha gjennomført påbyggingsdelen kan du søke på forbeholdte stipendiatstillinger. Dette gir deg mulighet til å fortsette en forskerkarriere som doktorgradsstipendiat med full lønn.

Forsmak og forsprang

Forskerlinjen informatikk gir deg en forsmak på hvordan du finner ny kunnskap. Gir dette mersmak, legger Forskerlinjen til rette for at du kan fullføre en doktorgrad innen kortere tid enn normert. Erfaringer fra forskerlinjer innen andre fagfelt viser at studentene får et forsprang og kommer tidligere i gang med en eventuell forskerkarriere.

Gode grunner for å velge forskerlinjen Informatikk del 2

  • Du finner ut om en forskerkarriere er noe for deg.
  • Du får spisskompetanse innen et relevant og spennende fagfelt.
  • Du blir en del av et dynamisk forskningsmiljø.
  • Du får tett oppfølging av en personlig veileder.
  • Du får et forsprang til gjennomføring av en doktorgrad.
  • Du får verdifull kompetanse som gjør at du vil skille deg fra de andre kandidatene på arbeidsmarkedet.
  • Du bidrar til ny kunnskap.
Publisert 20. feb. 2018 08:51 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27