Jobb og videre studier

Kombinasjonen av forskning og studier vil øke forståelsen din for informatikkfaget. Med forskningskompetanse er du bedre rustet til å møte faglige utfordringer i din framtidige jobb.

Forskerlinjen kan motivere til å satse på en doktorgradsutdanning (ph.d.) i en stipendiatstilling og en mulig forskerkarriere. Det normerte doktorgradsløpet vil kunne reduseres med ett semester.

Forskerlinjen vil gi viktig kunnskap og innsikt som gjør deg ettertraktet innen høyere utdanning, forskning, næringsliv og forvaltning. Du lærer å jobbe selvstendig og i prosjekter i samarbeid med andre. Du lærer å skrive og å arbeide med vitenskapelig materiale, både på norsk og engelsk. Forskerlinjen vil derfor være en døråpner til andre karriereveier, dersom du ønsker å jobbe med helt andre ting enn forskning.

Publisert 20. feb. 2018 08:51 - Sist endret 4. apr. 2019 10:48