Oppbygging og gjennomføring

Forskerlinjen informatikk består av to moduler:

1) Forskerlinjen informatikk del 1 (30 sp)

2) Forskerlinjen informatikk del 2 (30 sp)

Del 1 av Forskerlinjen informatikk må være bestått for å kunne søke opptak til del 2. Forskerlinjen informatikk tas ved siden av et ordinært bachelor- og masterstudieløp. 

Studieløp

Forskerlinjen informatikk del 2 består av tre emner som går parallelt med ditt ordinære masterstudieløp. Studiet har følgende oppbygging:

Eksempel på oppbygning

4. semester 2. år ordinær mastergrad
(Masteroppgave)
Ph.d.-emne på 10 sp
3. semester MNSES9100 – Science, Ethics and Society
Sommersemester   Forskerlinje-emne
2. semester 1. år ordinær mastergrad Forskerlinje-emne
1. semester Forskerlinje-emne

For å gjennomføre en doktorgrad på kortere tid enn normert, må du ha fullført og bestått begge modulene i Forskerlinjen informatikk - del 1 og 2.

Finansiering

Stipend fra Forskningsrådet

Hvis du fortsetter på Forskerlinjen informatikk del 2 kan du søke om ytterligere kr 50 000,- i stipend fra Forskningsrådet.

Alle som fullfører både del 1 og 2, kan altså motta stipend på kr 100 000,- totalt.

Vitnemål

Det blir utstedt et eget vitnemål når du har fullført Forskerlinjen informatikk del 2.

Studiekvalitet

Studieprogrammet er et pilotprosjekt som hadde oppstart høsten 2018. Programmet blir kontinuerlig evaluert, og du vil kunne være med på å påvirke utviklingen av programmet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 20. feb. 2018 08:51 - Sist endret 7. mai 2019 14:48