Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet en gang i året.

  • Søknadsfrist: 15. april

Merk at du må søke opptak til master parallellt med dette halvårsenhetstudiet.

Studieplasser

8

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har:

Søknadsprosess

Søknaden består av to deler og er gyldig når begge deler er levert innen fristen:

  1. Søk om opptak til studieprogrammet via nettskjema.
  2. Motivasjonsbrevet lastes opp på slutten av Nettskjema.
  3. Motivasjonsbrever skal være på maksimalt én side.
  4. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Rangering av søkere

Studiet er adgangsregulert. Kvalifiserte søkere rangeres ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.

I vurderingen tar vi hensyn til karaktersnitt og motivasjonsbrev. Faglig motivasjon og personlig egnethet vektlegges.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.