Anniken Løvstad Hole

"Det var først og fremst interessen og nysgjerrigheten for den nye digitale hverdagen og behovet for ivaretakelse av data og registrertes rettigheter og friheter som fikk meg til å søke på masterprogrammet Forvaltningsinformatikk."

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, portrett, svart og hvit.

Hvorfor startet du på master i Forvaltningsinformatikk?

Forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig studie som lar studenten fordype seg i grensesnittet mellom Jus, IT og samfunnsfag. Norge og verden blir stadig mer digital, og vi legger stadig fra seg flere spor på nettet. Sosiale medier har skyhøye antall aktive brukere døgnet rundt, som gjør at mediene settes i en posisjon hvor de kan profilere sine brukere og deres brukermønster. Med et trusselbilde som endrer seg kontinuerlig, og flere og flere både privatpersoner og selskaper som flytter data opp i skyene, så må det brukes ressurser for proaktivt å redusere nye risikoer som oppstår. Med denne fremveksten av digitalisering og sosiale medier følger også et behov for ny lovregulering og etablering av ny rettspraksis på området. Det er akkurat her viktigheten av forståelse for grensesnittet mellom Jus, IT og samfunnsfag kommer inn. Den digitale jusen. Personvern og informasjonssikkerhet.

Det var først og fremst denne interessen og nysgjerrigheten for den nye digitale hverdagen og behovet for ivaretakelse av data og registrertes rettigheter og friheter som fikk meg til å søke på masterprogrammet Forvaltningsinformatikk. Det er et dagsaktuelt studiet som bare vil bli viktigere og viktigere etter hvert som nye digitale løsninger utvikles. Jeg syntes det hørtes gøy ut å få være med på, og påvirke, utvikling av fremtiden.


Hvordan trivdes du på studiet?

Studerer du Forvaltningsinformatikk, blir du inkludert i det forvaltningsinformatiske miljøet. Man knytter tette bånd med medstudenter gjennom gode sosiale initiativer, faglige diskusjoner og felles interesse for fagfeltet. I tillegg er det kort vei til professorer og veiledere hvis man skulle lure på noe eller ønsker en interessant faglig diskusjon ved kaffemaskinen.


Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?
Etter studiet gikk jeg rett ut i jobb som Data Protection Officer i et multinasjonalt forsikringsselskap. GDPR kom inn i mitt liv på perfekt tidspunkt, og var et regelverk få på den tiden kjente godt til. Under arbeidet med mastergraden Forvaltningsinformatikk ble jeg godt kjent med det nye regelverket, da masteroppgaven min omhandlet Facebook og personvern. Oppgaven tok blant annet for seg hvilke endringer Facebook måtte gjennomføre for å etterleve GDPR. Informasjonssikkerhet og personvern er temaer som ikke kommer til å gå ut av moten med det første, og ved å gå mastergraden sitter man igjen med en helt særegen kompetanse og en god kontaktflate innenfor fagfeltet.

Får du brukt utdanningen din i jobben (nåværende og ev tidligere)?

Mastergraden Forvaltningsinformatikk, og den fagkompetansen den medførte, er det som gjorde at jeg fikk jobb som Data Protection Officer. Mitt primæransvar (kort fortalt) på den tiden var å implementere GDPR i selskapets fem land, samt lære opp ansatte og senere kontrollere etterlevelse av regelverket. Den forståelsen man tilegner seg gjennom mastergraden legger grunnlaget for en enda dypere forståelse når man begynner å jobbe med de forskjellige spørsmålene i praksis.

Etter tre år som Data Protection Officer hos samme arbeidsgiver begynte jeg å jobbe med  Cyber Security og Privacy i PwC. I PwC møtte jeg også andre forvaltningsinformatikere, jurister og teknologier m.m. som alle brenner for det samme fagfeltet.  Som konsulent får jeg brukt et enda bredere spekter av fagkompetansen min innen flere ulike bransjer. Jeg får anledning til å utvikle seg selv både faglig og personlig hver eneste dag, samt bistå kunder med å sikre at blant annet informasjonssikkerhet og personvernet til de registrerte blir ivaretatt.

Mastergraden Forvaltningsinformatikk har gitt meg muligheten til å jobbe med akkurat det jeg vil og det jeg syns er spennende, samtidig som samfunnsnytten er stor. Min anbefaling til deg er: go for it; søk!

 

 

Publisert 5. aug. 2020 11:29