Jon Fredrik Skjerve - Inventura

Jon Fredrik Skjerve jobber med offentlige anskaffelser i Inventura.

Jon Fredrik Skjerve trives godt i Inventura. Foto: Ingvill Bojer, UiO

Hvorfor begynte du på DRI?

- Politikk og samfunnsvitenskap er noe som alltid har interessert meg, samtidig som jeg alltid har hatt en interesse for teknologi og informatikk.

Jeg begynte først å studere statsvitenskap, men fikk fort lyst til å studere noe som ikke var fullt så vanlig.

Da jeg fant DRI var det ingen tvil om at dette var noe jeg hadde lyst til å prøve meg på. Etter å ha fullført bachelorprogrammet jobbet jeg et halvt år, blant annet som lærer, før jeg gikk videre på masterprogrammet i FINF.

Trivdes du på studiet?

- Det sosiale var veldig bra på DRI. Det var et relativt lite miljø med mange ildsjeler som sørget for høy aktivitet med sosiale arrangementer. Det var veldig positivt.

Foreleserne og professorene var også veldig omgjengelige, og du får et godt forhold til alle der.

I og med at det er få studenter på studiet er det en lav terskel for å gjøre noe sosialt, og studentene får raskt en god tone med hverandre.

På instituttet spiser professorer og studenter gjerne lunsj sammen, og det er en tvers igjennom god stemning på instituttet.

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

- Etter å ha gått et år på masterprogrammet fikk jeg et jobbtilbud fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) hvor jeg jobbet med å utarbeide og senere drifte en nettportal til støtte for anskaffelser i offentlig sektor.

Jobben gjorde jeg parallelt med at jeg skrev ferdig masteroppgaven min.

Etter endt utdannelse fikk jeg jobb i Inventura som innkjøpskonsulent for offentlige virksomheter. Her jobber jeg hovedsakelig med IT-anskaffelser, men er stadig innom andre typer anskaffelser.

Noe av det som gjør jobben interessant er at arbeidsoppgavene er varierte, samtidig som man hele tiden lærer mye nytt.

Får du brukt utdanningen din i jobben din?

Ja, både DRI og FINF er svært tverrfaglige studier, og denne tverrfagligheten har jeg fått god bruk for i yrkeslivet.

Jeg jobber mye med kravsspesifikasjoner innenfor IT, og da får jeg god bruk for kompetansen jeg har fått i informatikk og systemutvikling.

Den juridiske metoden jeg lærte gjennom studiene gjør det langt lettere å snakke med jurister på jobben.

Tverrfagligheten gjør at det går lettere å se kravsspesifikasjoner opp mot regelverk og hvordan de disse to samspiller. Den største fordelen med å ha studert DRI og FINF er den metodikken du lærer og grunnlaget som legges.

Det gjør det lett å tilegne seg ny kunnskap fra blant andre annet økonomer, informatikere og jurister.

Har du noen tips til studenter som vil ut i arbeidslivet?

Jeg har erfart at det er viktig å skille seg litt ut fra andre jobbsøkere. Det gjør du med en DRI- og FINF-utdannelse.

På DRI og FINF har du mulighet til å spesialisere deg innen enten juridiske fag, informatikk eller samfunnsvitenskap, noe som gjør at det er lett å skille seg ut selv blant medstudenter.

Det er også viktig å bruke god tid på å finne emne til masteroppgaven og vinkle dette inn mot et felt eller fagretning hvor man ønsker å jobbe.

Publisert 6. sep. 2012 10:10 - Sist endret 17. okt. 2013 10:30