Maria Aas - Lånekassen

Maria Aas jobber som rådgiver i Lånekassen. Jobben består i mye teamarbeid på tvers av forskjellige fagfelt.

Maria Aas stortrives i sin tverrfaglige jobb i Lånekassen. Foto: Ingvill Bojer, UiO

Hvorfor valgte du å begynne på DRI?

- Jeg studerte opprinnelig juss da bachelorprogrammet i DRI-programmet  ble opprettet og hadde ikke lyst til å gi helt slipp på jussen. Samtidig så hadde DRI mer medie- og IT-rettede fag som jeg syntes virket interessant.

Jeg likte den tverrfaglige vinklingen ved DRI hvor jussen var mer rettet inn mot et bestemt område fra starten av, og da jeg fikk mulighet til å fordype meg innen ett av tre fagfelt følte jeg at jeg fikk i pose og sekk.

Hvordan gikk veien din videre?

- Da jeg var ferdig på bachelorprogrammet, begynte jeg på masterprogrammet FINF hvor jeg skrev oppgave om implementering av elektronisk saksbehandlingssystem i offentlig forvaltning.

Mens jeg gikk på masterprogrammet fikk jeg jobb i kunnskapsdepartementet hvor jeg jobbet med arkiv, dokumentforvaltning og IT-sikkerhet. Etter 1,5 år i Kunnskapsdepartementet og ferdig mastergrad fikk jeg jobb i Lånekassen.

Hva er arbeidsoppgavene dine i Lånekassen?

- Lånekassen går for tiden gjennom en modernisering hvor vi jobber med å utvikle et nytt saksbehandlingssystem for låne- og stipendsøknader.

70 % av jobben min per dags dato er som project controller på det prosjektet. Jeg inngår i et team med en jurist og en økonom, og vår oppgave er å kontrollere at de andre arbeidsgruppene i prosjektet forholder seg til regelverket, holder budsjetter og tidsfrister. I tillegg lager vi månedlige statusrapporter til departementet.

De resterende 30% jobber jeg i Avdeling for plan, budsjett og service. Der jobber jeg med virksomhetsplaner, strategidokumenter, budsjettoppfølging for foregående og inneværende år, årsrapportering og halvtårsrapportering til styret og departementet.

Hva trives du best med i jobben?

- At det er et veldig bra miljø her, både sosialt og faglig. Det er veldig god personlig oppfølging, og de er flinke på selvutvikling og kursing. Det er mye utviklingsmuligheter her, og det er kjempespennende.

Får du brukt utdanningen din i jobben?

- Ja, jeg har fått brukt ganske mye.  Akkurat nå er vi for eksempel inne i en planleggingsfase i moderniseringsprosjektet. Det er en såkalt behovsanalyse av et elektronisk banksystem. Vi vurderer ulike muligheter opp mot hverandre – om vi skal kjøpe inn en ferdig løsning eller utvikle selv og valg av systemleverandør.

Anskaffelsesreglementet og forskjell på skreddersøm og hyllevare lærte vi mye om på DRI og var også noen av punktene jeg tok for meg i masteroppgaven min.

Etatstyring var et annet emne jeg skrev en del om i oppgaven. Dialogen mellom departementet og underliggende etat er noe jeg har måttet forholde meg til daglig, både ifra departementets og etatens ståsted. Både gjennom studiene og arbeidet med masteroppgaven fikk jeg meg altså mye kunnskap som jeg får bruk for i jobben.

Har du noen tips til studenter som vil ut i arbeidslivet?

Velg tema av masteroppgave med omhu! For meg var nettopp tema for masteroppgaven det som var utslagsgivende, både da jeg fikk jobb i departementet og i Lånekassen.

Begge etater driver aktivt med etatsstyring og begge var i gang med innføring og utvikling av saksbehandlingssystemer da jeg søkte jobb der.

Min kunnskap og mine erfaringer fra arbeidet med masteroppgaven hjalp meg både videre i tilsettingsprosessen og ble et mye omtalt emne under intervjuet. Tverrfagligheten i DRI-studiet ga meg også et overtak i ansettelsesprosessen fordi jeg hadde en allsidighet som andre nyutdannede kanskje mangler.

Publisert 6. sep. 2012 10:08 - Sist endret 17. okt. 2013 10:30