Motivert av ny kunnskap

Eirik Gjerløw har bakgrunn fra astrofysikk, programmering og statistikk. Han får brukt alle disse evnene i konsulentjobben hos Expert Analytics.

Eirik Gjerløw på ESA

Eirik Gjerløw på ESAC, den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs hovedkontor i Madrid. Stratos Gerakakis

Eirik har doktorgrad fra Institutt for teoretisk astrofysikk, der han jobbet med analyse av data fra Planck-satellitten. Han ble ferdig med doktorgraden i 2014.

– Planck hadde som oppdrag å måle den kosmiske bakgrunnsstrålingen bedre enn noe annet instrument, forteller Eirik. 

Dette klarte den med glans. Observasjonene fra Planck-satellitten har gitt astronomene de mest nøyaktige svar noen sinne på hva universet består av og hvordan det har utviklet seg gjennom tidene.

Det å kunne tilegne seg ny kunnskap har alltid vært en motivasjonsfaktor, og jeg er glad for at det ikke bare er i akademia man har mulighet til dette.

Hva gjorde du med Planck-satellitten?

– Jeg var en del av gruppen som analyserte dataene for å kunne bekrefte eller avvise forskjellige modeller for hvordan universet har utviklet seg gjennom tidene, forteller Eirik.

Arbeidet med Planck ga ham erfaring med både programmering og statistikk, to områder der han opprinnelig ikke hadde mye formell trening.

Hvordan var det å bruke såpass tekniske hjelpemidler uten formell bakgrunn?

– Både programmering og statistikk er relativt praktiske emner, så man lærer nok mest av å holde på med det, mener Eirik. 

– Jeg tok et par introduksjonskurs, men lærte helt klart mest under selve arbeidet med doktorgraden. Jeg var så heldig å ha en veileder som hadde god kontroll på disse tingene, og gode kolleger som jeg også lærte mye av.

Nå som Eirik er i arbeidslivet er han glad for denne erfaringen. 

– Jeg ser at det å kunne programmere er en veldig verdifull evne å ha i dag. Hvis man i tillegg kan bruke kunnskap om statistikk til å gjøre analyser vil man være veldig verdifull i mange sammenhenger. Dataanalyse er noe som kan anvendes på de aller fleste områder.

I sin nye jobb som teknisk konsulent i næringslivet har Eirik faktisk fortsatt å arbeide med Planck-satellitten.

– Expert Analytics er et relativt nyoppstartet konsulentselskap i Oslo. De ansetter personer som har realfagsbakgrunn i tillegg til å kunne programmere. De ønsker å peile seg inn på markedet for numerisk analyse og programmering, noe som er midt i blinken for min del, da dette er det jeg liker å jobbe med og har erfaring med. Vi jobber blant annet nå for Statkraft med å implementere modeller for vannføring i nedbørsfelt.

Dataanalyse er noe som kan anvendes på de aller fleste områder.

Eirik Gjerløw foran en model av Herschel-teleskopet
Eirik Gjerløw foran en modell av Herschel-teleskopet utenfor ESAs hovedkontor i Madrid. Foto: Stratos Gerakakis

Astronomer får lett jobb i næringslivet, men ikke så mange fortsetter å jobbe med astronomirelaterte tema. Eirik er en av de få.

– Like etter at jeg begynte i Expert Analytics ble det utlyst et oppdrag fra den europeiske romorganisasjonen ESA som gikk ut på å implementere et system for interaktiv dataanalyse i forbindelse med Planck-satellitten.

Dette var jo, om mulig, enda mer midt i blinken for Eirik.

– Vi fikk oppdraget, og jeg jobber nå med å implementere dette systemet. Jeg har jobbet en del med dette i Madrid, der ESA har hovedkvarter, mens nå jobber jeg fra Oslo.

Hvilke andre ting liker du ved jobben din?

– I roligere perioder har jeg anledning til å sette meg inn i nye temaer, noe som er veldig viktig for meg. Det å kunne tilegne seg ny kunnskap har alltid vært en motivasjonsfaktor, og jeg er glad for at det ikke bare er i akademia man har mulighet til dette - mange selskaper ser nytten i å la sine ansatte ha faglig utvikling.

Eirik har phd og mastergrad fra Universitetet i Oslo, mens bachelorgraden i fysikk tok han på NTNU.


– Det var ingen overveiende grunn til at jeg bestemte meg for fysikk i Trondheim. Jeg tror det hadde mest å gjøre med at jeg var ganske sikker på at det var fysikk jeg ville studere, i motsetning til astronomi eller meteorologi, og siden graden i Trondheim da ikke hadde obligatoriske emner innen disse fagene var det mest naturlig å søke seg inn der.

– I ettertid viste det seg jo at det var astrofysikk jeg ville fokusere mest på, men jeg er glad for å ha hatt muligheten til å oppleve studiehverdagen både i Oslo og Trondheim, avslutter han.

Eirik Gjerløw

Yrke: Konsulent hos Expert Analytics

Bachelorprogram ved NTNU: Fysikk

Masterprogram ved UiO: Astronomi

Ph.d.-program ved UiO: Astronomi (kosmologi)

Les flere karriereintervjuer

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 9. nov. 2016 18:44 - Sist endret 19. juli 2021 15:01