En solfylt sommer

Odd Petter Sand tar en master i kosmologi, og jobber på Institutt for teoretisk astrofysikk i sommer. Her utarbeider han et faglig opplegg til et ganske avansert bachelorfag.

Bilde av Odd Petter Sand ved ITA

Odd Petter Sand jobber som stjernemodellør i sommer. 

En viktig del av tredjeårsstudentenes arbeid i emnet AST3310 er en prosjektoppgave der de skal lage en komplett modell av en stjerne.

– I kurset skal studentene simulere en sol-lignende stjerne med programmering i python.  Jobben min er å gjøre studentenes oppgave mer pedagogisk – det tydeligere for dem hva de skal gjøre. Det skal bli enklere for studentene å finne en realistisk løsning på oppgaven, forklarer Odd Petter.

– Denne oppgaven har vært gitt lenge. Om det finnes en fasit er det ingen som vet – det svirrer en myte rundt som sier at den finnes, men ingen har noen gang sett den. Så nå lager jeg den.

– Det gjelder å finne en balanse mellom å plukke vekk tidsfeller og å servere dem alt på et sølvfat.

Les mer:

Astronomistudent Maria Hammerstrøm blogger om emnet AST3310.

– UiOs forskere er verdensledende innen solfysikk. Les mer om UiO i rommet – sola.

Odd Petter opplever at han har en svært meningsfull jobb.

– Det er en viktig del av å lære å programmere å prøve og feile, og lære av feilene sine. Jeg gjorde selv mange tabber. Det brukte jeg så mye tid på at jeg husker dem enda. Det er fint å kunne dele erfaringene jeg og andre har gjort oss.

Han samler også på innspill og spørsmål, og har gjennomført intervjuer med studenter som har tatt kurset for å høre hva de ønsker seg.

– Vi skal få ned tidsbruken og bidra til at oppgaven framstår som mer meningsfylt. Jeg vet at arbeidet jeg legger ned nå vil spare studentene for mange tidkrevende feil. Men det gjelder å finne en balanse mellom å plukke vekk tidsfeller og å servere dem alt på et sølvfat.

Mye programmering

Oppgaven teller 50 prosent av den endelige karakteren i kurset, og mange studenter bruker mer tid på oppgaven enn på å lese til eksamen.

Det er ingen som forventer at du skal skjønne alt fullt ut i begynnelsen av semesteret, og det er også grenser for hvor mye vi forventer at du kan på slutten av semesteret. 

– Det er en stor oppgave med mye programmering. De skal skrive et helt program som skal henge sammen. I utgangspunktet får studentene et sett med ligninger, og så får de noen gale verdier som et utgangspunkt. Så må de selv finne ut hvordan verdiene må se ut for at de skal få en realistisk modell av solas indre.

Det gjelder å finne en realistisk balanse mellom parametere som temperatur, radius (avstand til kjernen), trykk og energiutvikling.

Forventningsavklaring

Gjennom året jobber Odd Petter som gruppelærer for bachelorstudenter, og han har jobbet som lærer i videregående skole.

Han mener at en forbedret oppgaveforklaring bidrar til mer motivasjon blant studentene, men er også opptatt av å avklare forventninger

– Det er viktig å jobbe for at studentene ikke skal føle seg dumme. Det er ingen som forventer at du skal skjønne alt fullt ut i begynnelsen av semesteret, og det er også grenser for hvor mye vi forventer at du kan på slutten av semesteret.

Databeregninger i utdanningen

UiO er det første universitet i verden hvor du som student får ta i bruk databeregninger allerede fra begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger. Se hvordan databeregninger revolusjonerer studiehverdagen for to av studentene våre.


Holder studentene i hånda

I arbeidet sitt lager også Odd Petter en liste med vanlige feil man gjør.

– Disse studentene har hatt mye programmering fra før, men i et programmeringsspråk som python har du veldig mange muligheter – og da er sjansen stor for å gjøre feil som siden blir vanskelige å finne.

– Det skal bli flere checkpoints underveis. Du skal få pekepinner som gjør at du kan løfte blikket og bli kjent med beregningene mens du jobber. «Hvis du gjør en endring i parameter A, bør du følge med på hva som skjer med verdiene i parameter B». Sånne ting som du ser når du bare jobber lenge med et materiale slik jeg får lov til å gjøre nå.

Tillitserklæring

Over seks uker jobber Odd Petter seg gjennom materialet. Han trives med selvstendigheten.

– Det er deilig å få så mye frihet og ansvar for å produsere noe på egen hånd. Det er godt med en slik tillitserklæring fra faglærer.

Odd Petter og faglæreren sender hverandre mye mail.

– Jeg har fått ganske frie rammer, og disponerer tiden min selv. Regner det, kan jeg jobbe mange, mange timer – er det sol, kan jeg ta en formiddag på stranda.

Små kurs

Det er ca ti studenter som tar emnet. 

– Alle som vil inn på master i astronomi tar det.

Odd Petter drømmer om å bli universitetslektor:

– Drømmen er å undervise på et av de store innføringsemnene de ferske studentene tar. Der det er superviktig at studentene henger på og opplever mestring. Min sterke side er å forklare skikkelig vanskelige ting slik at folk forstår. Jeg håper jeg får jobbe med det – å sørge for at studentene blir her og blomstrer.

 

Odd Petter Sand

Sommerjobb: Lager undervisningsmateriell for Institutt for teoretisk astrofysikk

Kommer fra: Trondheim

Bachelor i informatikk fra Universitetet i Bergen, og tok astrofysikkemner på deltid for å kvalifisere seg til å komme inn på master i astronomi ved UiO.

Relevant bachelorprogram ved UiO: Fysikk og astronomi, studieretning astronomi

Masterprogram ved UiO: Astronomi, studieretning kosmologi

Les flere karriereintervjuer

Emneord: solfysikk, gassdynamikk, termodynamikk, Solar Physics, kosmologi, student, karriere, sommerjobb, astrofysikk, programmering, databeregninger, python Av Anna Valberg
Publisert 27. okt. 2017 09:02 - Sist endret 23. juli 2021 11:25