Profesjonell problemløser

Fysiker Jørgen Kjoshagen Trømborg er konsulent i McKinsey & Company og hjelper andre med å ta vanskelige avgjørelser.

Portrett av Jørgen Trømborg

Jørgen Trømborg.

Foto: Hilde Lynnebakken

Når en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat står overfor viktige problemstillinger, hender det de kontakter arbeidsgiveren til Jørgen Kjoshagen Trømborg, det globale konsulentselskapet McKinsey & Company. Som konsulent er jobben hans å hjelpe klientene med å ta beslutninger på strategiske eller operasjonelle utfordringer

Målet vårt er at kundene skal ta bedre beslutninger gjennom å forstå problemet de ber om hjelp til å løse bedre, sier Jørgen.

Beslutningene det er snakk om kan handle om alt fra oppkjøp eller å gå inn i et nytt marked, til hvordan produksjonen i en fabrikk kan forbedres.

– Vi løser alle typer oppgaver i alle bransjer, men bare de virkelig viktige og vanskelige spørsmålene, smiler han.

Rent konkret jobber han heltid i et prosjekt hos en og en klient om gangen. Han er alltid del av et team fra McKinsey, og ofte jobber han tett sammen med ansatte hos klienten.

Internship ga mersmak

På spørsmål om hvorfor han ønsket å jobbe i McKinsey forteller Jørgen at han hadde et internship i firmaet under studiene og oppdaget det han beskriver som en veldig sterk læringskultur.

De ansatte får hyppige tilbakemeldinger, både på arbeidsoppgavene og på hvordan væremåten deres virker på andre mennesker.

– Vi lærer veldig mye om oss selv, og alle blir gode på å jobbe sammen, mener Jørgen.

Han synes vanskelige problemer er både utfordrende og motiverende i seg selv. Dessuten opplever han at det han og kollegene foreslår faktisk blir gjennomført hos klientene, noe som gjør jobben betydningsfull.

– Du er utdannet fysiker. Har du bruk for det du har lært på universitetet i denne jobben?

– Jeg har holdt på med fysikk hele mitt voksne liv, klart jeg bruker det i jobben! sier Jørgen. Fysikk er også problemløsning.

Som fysiker har du trening i å løse nye problemer, problemer du ikke har sett før, ved å bruke de verktøyene du stoler på, sier han.

Denne treningen kommer godt med som konsulent.

Han forteller at han også har nytte av helt konkrete ferdigheter fra studietiden. Litteratursøk er ett eksempel. Programmering og bruk av beregninger et annet.

Ser verden med fysikerbriller

– McKinsey rekrutterer konsulenter med ulik fagbakgrunn. Jeg merker at jeg tolker verden rundt oss med fysikerbriller, at jeg løser problemer som en fysiker gjør det, sier Jørgen.

– Hvordan tenker en fysiker?

– En fysiker søker de mest grunnleggende løsningene, de som går helt til kjernen i problemet og ser forbi informasjon som ikke er relevant.

Vi forsøker å generalisere ut fra tilgjengelige data og finne de underliggende forklaringene. Termodynamikken er et veldig elegant eksempel på det, forklarer han.

Jørgen bestemte seg for å studere fysikk allerede i 10. klasse. Da sto valget mellom realfag eller musikk (Jørgen er en habil trombonist).

– Jeg bestemte meg for fysikk fordi det er fascinerende å forstå hvordan verden fungerer, avslutter Jørgen.

Jørgen Kjoshagen Trømborg

Yrke: Konsulent i McKinsey & Company

Kommer fra: Lier i Buskerud

Bachelor i Realfag, studieprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (Nå: Fysikk og Astronomi)

Master i Fysikk, studieretning Computational Physics

Ph.d. fra UiO og École Centrale de Lyon i Frankrike

  • Et halvt år som Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of Technology i USA
  • HM Kongens Gullmedalje for beste doktorgradsavhandling ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO i 2015

Les flere karriereintervjuer

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 4. jan. 2017 09:15 - Sist endret 23. juli 2021 11:26