Obligatorisk velkomstmøte for nye studenter i Fysikk og astronomi

Obligatorisk møte for alle nye studenter på studieprogrammet med viktig informasjon om ditt studie. Dersom du ikke kan møte og ikke gir beskjed på forhånd, vil studieretten din inndras.

Velkomstmøtet markerer starten på studiet. Her vil du møte programrådsleder Andreas Görgen, programkoordinator Grete Stavik-Døvle og fadderne dine. Du vil også møte dine medstudentene, dine viktigste medhjelpere i studiehverdagen.

Møtet er obligatorisk, og manglende fremmøte vil føre til at du mister studieretten din. Hvis du ikke har anledning til å møte, send en epost med dokumentasjon til studieadministrasjonen

Arrangør

Fysisk institutt
Publisert 28. juli 2017 08:15 - Sist endret 20. juni 2019 15:42