Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Biofysikk er et bredt fagområde som omhandler virkninger av fysiske fenomener på biologisk materiale samt molekylers og biologiske strukturers oppbygging og virkemåte. Medisinsk fysikk er en videre fordypning i retning av utvikling og anvendelse av avanserte fysiske metoder for diagnose og terapi av pasienter. Medisinsk fysikk krever derfor spesiell innsikt i medisinske problemstillinger og ofte god innsikt i human fysiologi.

Ingen utdannelsesinstitusjon dekker alle områder av biofysikken. Universitetet i Oslo har imidlertid spesielt gode forutsetninger for å dekke området medisinsk fysikk, siden vi er nære naboer med flere ledende universitetssykehus i Norge. Hvert av disse har forskningsvirksomhet som universitetet naturlig kan trekke inn i den forskningen som drives her.

Ved Fysisk institutt er det først og fremst virkning av stråling (ioniserende-, UV- og synlig lys) på molekylmodeller og celler i kultur som utgjør den grunnleggende biofysikkretningen, mens stråleterapi av kreft sammen med MR-tomografi er de prioriterte retningene innen medisinsk fysikk. Vi studerer hvordan stråling endrer egenskaper til viktige biomolekyler, og hvordan den påvirker levende cellers evne til vekst og celledeling. Vi studerer også hvordan strålebehandling kan optimaliseres ved å se på nye måter å behandle pasienter på. Noe av undervisningen involverer ansatte spesialister ved sykehusene og noen av masteroppgavene utføres dels ved biofysikkavdelingen ved Fysisk institutt og dels ved et sykehus.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:26