Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?