Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

På denne studieretningen vil du møte en aktiv bruk av simulering som alternativ til klassisk regning. På datamaskin kan vi nå studere svært kompliserte problemer; det kritiske spørsmålet er om beregningene vi har gjort er riktige og hva de betyr. Svar på dette krever kunnskap som foreløpig ikke er hovedfokus i en mer tradisjonell utdanning. Denne kunnskapen er krevende å erverve, men fordi den er krevende er den betydelig etterspurt i arbeidsmarkedet.

I tillegg gir mastergraden en metodisk opplæring i å planlegge og gjennomføre et større prosjektarbeid, ofte i samarbeid med andre medstudenter og forskere. Prosjektene vektlegger som regel praktiske løsninger, oppøving av fysisk innsikt for å løse og forstå kompliserte problemer, bruk av mange verktøy og ikke minst utvikling av ens egen kreativitet og selvstendighet. Masteroppgaven vil ha karakter av et vitenskapelig forskningsarbeid. Du skal etterpå være i stand til å planlegge og gjennomføre større prosjekt logisk og effektivt, samt rapportere og presentere resultatene på en profesjonell måte

Publisert 6. juni 2012 10:00